Facebook 大阪教育大学ページ YouTube OKUChannel Instagram 大阪教育大学 twitter 大阪教育大学
運用担当部局:学生支援課課外活動係

入学時諸費用(校友会への加入について)

大阪教育大学校友会について

 本学では,在学生,卒業生,修了生,在学生の保護者,教職員,元教職員等の個人,並びに大阪教育大学教育振興会(保護者による学生後援組織),全学同窓会天遊会(在学生,卒業生,修了生による同窓組織),大阪教育大学生活協同組合(学生・教職員のための福利厚生事業を実施する団体)等,本学に関わるすべての構成員により「大阪教育大学校友会」を組織しています。

 大阪教育大学教育振興会及び全学同窓組織である大阪教育大学同窓会天遊会の諸事業,諸活動を運営するため,入学と同時に校友会にご加入いただくこととしています。

 入学後は,校友会会員となると同時に,教育振興会,同窓会天遊会の支援事業,給付事業,交流事業の対象者となります。

 なお,この全学組織である校友会の費用(入学時のみ1回限り)は,入学時諸費用として,入学料との合算額による振込で取り扱うこととしています。

会費(入学時諸費用)

区   分
修業年限
会   費
内   訳
教育振興会費
天遊会費
学部(夜間5年コースを除く)
4年
70,000円
40,000円
30,000円
学部(夜間5年コース)
5年
55,000円
25,000円
第3年次編入学
3年
45,000円
15,000円
大学院教育学研究科
大学院連合教職実践研究科
(長期履修学生制度の適用者を含む)
2年
(3年)
50,000円
20,000円
特別支援教育特別専攻科
1年
40,000円
10,000円

<入学時諸費用に関するお問い合わせ>
大阪教育大学校友会事務局 TEL 072-978-3695