Facebook 大阪教育大学ページ YouTube OKUChannel Instagram 大阪教育大学 twitter 大阪教育大学
運用担当部局:人事課福祉係

人権侵害の予防のために

大阪教育大学では、平成16年4月から「大阪教育大学セクシュアル・ハラスメント防止・対策委員会」と「大阪教育大学人権委員会」を統合し、新たに「大阪教育大学人権委員会」を設置するとともに、「大阪教育大学人権侵害防止等に関する規程」を定めました。

今後とも、快適な学習・研究・職場環境をめざして取り組んでいきます。